Giải bài 1 Trang 55 SGK Hóa học lớp 12

Giải bài 1 Trang 55 SGK Hóa học lớp 12, phần bài tập Bài 11: Peptit và protein.

Đề bài 1 Trang 55 SGK Hóa học lớp 12:

Giai bai 1 Trang 55 SGK Hoa hoc lop 12 - De bai

Lời giải câu 1 Trang 55 SGK Hóa học lớp 12:

Đáp án B.

Các phân tử chứa 2,3,4… gốc α amino axit được gọi là đi, tri, tetrapepetit ….

(BAIVIET.COM)