Giải bài 1 Trang 55 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 1 Trang 55 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.

Đề bài 1 Trang 55 SGK Địa lí 9:

Trong các loại hình giao thông ở nước ta, loại hình nào mới xuất hiện trong thời gian gần đây?

Lời giải câu 1 Trang 55 SGK Địa lí lớp 9:

Loại hình mới xuất hiện thời gian gần đây là loại hình đường ống.

BAIVIET.COM