Giải bài 1 Trang 55 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 55 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa.

Đề bài 1 Trang 55 SGK Địa lí 7:

Nét đặc trưng của đô thị hóa ở môi trường đới ôn hòa là gì?

Lời giải câu 1 Trang 55 SGK Địa lí lớp 7:

– Tỷ lệ dân đô thị cao (hơn 75% dân cư sống ở đô thị)

– Đô thị phát triển quy hoạch cả về chiều rộng, chiều cao và chiều sâu.

– Các đô thị kết nối với nhau thành chùm đô thị hay thành siêu đô thị.

– Lối sống đô thị đã trở thành phổ biến.

(BAIVIET.COM)