Giải bài 1 Trang 54 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 1 Trang 54 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII – Phần 2.

Đề bài 1 Trang 54 SGK Lịch sử 7:

Em hãy nêu những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng của nhà Trần. Kết quả của những biện pháp đó.

Lời giải câu 1 Trang 54 SGK Lịch sử lớp 7:

– Chính sách “Ngụ binh ư nông”.

– Chủ trương “Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông”, xây dựng tinh thần đoàn kết trong quân đội.

– Tác dụng: xây dựng lực lượng quân đội hùng mạnh, có kỉ luật nghiêm minh, là cơ sở để bảo vệ đất nước, chiến thắng giặc ngoại xâm.

(BAIVIET.COM)