Giải bài 1 Trang 54 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 1 Trang 54 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng.

Đề bài 1 Trang 54 SGK Hóa học lớp 8:

a) Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng.

b) Giải thích vì sao khi một phản ứng hóa học xảy ra khối lượng được bảo toàn.

Lời giải câu 1 Trang 54 SGK Hóa học lớp 8:

a) Định luật bảo toàn khối lượng: “Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”.

b) Giải thích: Trong phản ứng hóa học diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử. Sự thay đổi này chỉ liên quan đến electron, còn số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên và khối lượng nguyên tử thì không đổi, vì vậy tổng khối lượng các chất được bảo toàn.

(BAIVIET.COM)