Giải bài 1 Trang 53 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 53 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN.

Đề bài 1 Trang 53 SGK Sinh học 9:

Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và ADN.

Lời giải câu 1 Trang 53 SGK Sinh học lớp 9:

ARNADN
ARN là chuỗi xoắn đơn.ADN là chuỗi xoắn kép hai mạch song song.
ARN có 4 loại nuclêôtit là A, U, G, X.ADN có 4 loại nuclêôtit là A, T, G, X.
Thuộc đại phân tử nhưng kích thước và khối lượng nhỏ hơn ADNThuộc đại phân tử có kích thước và khối lượng lớn đạt đến hàng triệu, hàng chục triệu đơn vị cacbon.
Có liên kết Hiđro giữa hai mạch đơn.Không có liên kết Hiđro.

(BAIVIET.COM)