Giải bài 1 Trang 53 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 53 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết.

Đề bài 1 Trang 53 SGK Sinh học 8:

Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần cấu tạo nào ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 53 SGK Sinh học lớp 8:

Thành phần cấu tạo của hệ tuần hoàn máu gồm :

* Tim :

+ Nửa phải ( tâm nhĩ phải và tâm thất phải).

+ Nửa trái (tâm nhĩ trái và tâm thất trái).

* Hệ mạch :

+ Vòng tuần hoàn nhỏ.

+ Vòng tuần hoàn lớn.

BAIVIET.COM