Giải bài 1 Trang 53 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 1 Trang 53 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân.

Đề bài 1 Trang 53 SGK Sinh học 12:

Nêu các đặc điểm di truyền của tính trạng do gen nằm trên NST X quy định.

Lời giải câu 1 Trang 53 SGK Sinh học lớp 12

Các đặc điểm di truyền của tính trạng do gen nằm trên nhiễm sắc thể X quy định gồm có:

– Kết quả của phép lai thuận và nghịch là khác nhau, tức là tỉ lệ phân li kiểu hình ở hai giới khác nhau.

– Có hiện tượng di truyền chéo (từ ông ngoại qua mẹ xuống cháu trai).

BAIVIET.COM