Giải bài 1 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 1 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 20: Ôn tập.

Đề bài 1 Trang 53 SGK Lịch sử 4:

Buổi đầu độc lập, nhà Lý đóng đô ở đâu ? Tên gọi nước ta ở thời kì đó là gì?

Lời giải câu 1 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 4:

– Buổi đầu độc lập, nhà Lý đóng đô ở Hoa Lư, sau đó chuyển ra Thăng long.

– Tên gọi nước ta ở thời kì đó là Đại Việt

(BAIVIET.COM)