Giải bài 1 Trang 52 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 52 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 16: Thân to ra do đâu?

Đề bài 1 Trang 52 SGK Sinh học 6:

Cây gỗ to ra do đâu?

Lời giải câu 1 Trang 52 SGK Sinh học lớp 6

– Cây gỗ to ra nhờ sự phân chia các tế bào của mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

– Tầng sinh vỏ: hằng năm sinh ra một lớp tế bào vỏ ở phía ngoài và một lớp thịt vỏ ở phía trong.

– Tầng sinh trụ (nằm giữa mạch rây và mạch gỗ): hằng năm sinh ra ở phía ngoài một lớp mạch rây và ở phía trong một lớp mạch gỗ.

BAIVIET.COM