Giải bài 1 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 1 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê.

Đề bài 1 Trang 52 SGK Lịch sử 4:

Hãy kể tên các tác giả tiêu biểu của văn học thời Hậu Lê?

Lời giải câu 1 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 4:

Nguyễn Trãi, Nguyễn Mộng Tuân, Lê Thánh Tông, Lý Tử Tấn, Nguyễn Húc…

(BAIVIET.COM)