Giải bài 1 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 11

Giải bài 1 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 11, phần bài tập Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921).

Đề bài 1 Trang 52 SGK Lịch sử 11:

Vì sao năm 1917 ở nước Nga diễn ra 2 cuộc cách mạng?

Lời giải câu 1 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 11:

– Cách mạng tháng Hai(2/1917) đã lật đổ chế độ Nga Hoàng và dẫn tới tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. Đó là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

– Cách mạng tháng Mười(10/1917) do Lê – Nin và Đảng Bôn – sê – vich lãnh đạo, lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, thiết lập chính quyền thống nhất trong toàn quốc của Xô Viết,đưa nước Nga bước vào thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa.

(BAIVIET.COM)