Giải bài 1 Trang 52 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 1 Trang 52 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 14: Bài thực hành 3: Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học.

Đề bài 1 Trang 52 SGK Hóa học lớp 8:

Mô tả những gì quan sát được. Trong hai ống nghiệm, ở ống nào xảy ra hiện tượng vật lí, ống nào xảy ra hiện tượng hóa học? Giải thích.

Lời giải câu 1 Trang 52 SGK Hóa học lớp 8:

Hiện tượng:

Ống nghiệm 1: Chất rắn tan hết tạo thành dung dịch màu tím.

Ống nghiệm 2: Tàn đóm đỏ bùng cháy. Hòa vào nước chất rắn còn lại một phần không tan hết.

Giải thích:

Ống 1: Thuộc hiện tượng vật lí vì không có sự biến đổi về chất.

Ống 2: Thuộc hiện tượng hóa học vì có chất mới sinh ra (khí oxi làm cho tàn đóm bùng cháy, chất không tan hết là manganđioxit).

(BAIVIET.COM)