Giải bài 1 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 1 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 9: Bản vẽ cơ khí.

Đề bài 1 Trang 52 SGK Công nghệ 11:

Bản vẽ có các hình chiếu và hình cắt nào? Chúng được vẽ theo phương pháp chiếu góc thứ mấy?

Lời giải câu 1 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11:

– Bản vẽ có hình chiếu bằng. Ở hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình cắt.

– Chúng được vẽ theo phương pháp góc chiếu thứ nhất.

(BAIVIET.COM)