Giải bài 1 Trang 50 SGK Toán lớp 3

Giải bài 1 Trang 50 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Bài toán giải bằng hai phép tính.

Đề bài 1 Trang 50 SGK Toán lớp 3:

Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm bưu ảnh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu tấm bưu ảnh?

Lời giải câu 1 Trang 50 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 1 Trang 50 SGK Toan lop 3 - Loi giai

(BAIVIET.COM)