Giải bài 1 Trang 50 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 1 Trang 50 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng.

Đề bài 1 Trang 50 SGK Sinh học 11:

Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật?

Lời giải câu 1 Trang 50 SGK Sinh học lớp 11:

Quang hợp quyết định năng suất của thực vật vì: 90 – 95% tổng sản lượng chất hữu cơ trong cây là sản phẩm của quá trình quang hợp.

(BAIVIET.COM)