Giải bài 1 Trang 50 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 1 Trang 50 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 11:  Vận chuyển các chất qua màng sinh chất.

Đề bài 1 Trang 50 SGK Sinh học 10:

Thế nào là vận chuyển thụ động?

Lời giải câu 1 Trang 50 SGK Sinh học lớp 10:

– Vận chuyển thụ động là sự vận chuyển các chất qua màng mà không cần tiêu tốn năng lượng.

– Dựa theo nguyên lí khuếch tán (vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp).

(BAIVIET.COM)