Giải bài 1 Trang 50 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 1 Trang 50 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 18: Trường học thời Hậu Lê.

Đề bài 1 Trang 50 SGK Lịch sử 4:

Em hãy mô tả tổ chức giáo dục dưới thời Hậu Lê (về tổ chức trường học, người được đi học, nội dung học, nền nếp thi cử).

Lời giải câu 1 Trang 50 SGK Lịch sử lớp 4:

– Về tổ chức trường học: Nhà Hậu Lê cho dựng nhà Thái học, dựng lại Quốc Tử Giám. Tại đây có lớp học, có chỗ ở cho học sinh và cả kho sách.

– Về người được đi học: Trường thu nhận con cháu vua và các quan và những con em gia đình thường dân học giỏi.

– Về nội dung học: Học về Nho giáo, phải học thuộc những điều Nho giáo dạy.

– Về nền nếp thi cử: Ba năm có một kì thi Hương ở địa phương và thi Hội ở kinh thành. Những người đỗ kì thi Hội sẽ được dự kì thi Đình để chọn tiến sĩ.

(BAIVIET.COM)