Giải bài 1 Trang 50 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 1 Trang 50 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 13: Phản ứng hóa học.

Đề bài 1 Trang 50 SGK Hóa học lớp 8:

a) Phản ứng hóa học là gì?

b) Chất nào gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia) là sản phẩm?

c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần?

Lời giải câu 1 Trang 50 SGK Hóa học lớp 8:

a) Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.

b) Chất ban đầu, bị biến đổi trong phản ứng được gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia). Chất mới sinh ra là sản phẩm.

c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần.

(BAIVIET.COM)