Giải bài 1 Trang 50 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 1 Trang 50 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 15: Các mỏ khoáng sản.

Đề bài 1 Trang 50 SGK Địa lí 6:

Khoáng sản là gì? Khi nào gọi là mỏ khoáng sản?

Lời giải câu 1 Trang 50 SGK Địa lí lớp 6:

– Khoáng sản là những khoáng vật và đá có ích trong vỏ Trái Đất được con người khai thác để sử dụng.

– Những nơi có sự tập trung khoáng sản tới mức có thể khai thác mới được gọi là mỏ khoáng sản.

(BAIVIET.COM)