Giải bài 1 Trang 49 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 1 Trang 49 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Bài 3: Hàm số bậc hai.

Đề bài 1 Trang 49 SGK Toán Đại số lớp 10:

Xác định tọa độ của đỉnh và các giao điểm với trục tung, trục hoành (nếu có) của một parabol:

a) y = x² – 3x + 2

b) y = -2x² + 4x – 3

c) y = x² – 2x

d) y = -x² + 4.

Lời giải câu 1 Trang 49 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 1 Trang 49 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)