Giải bài 1 Trang 49 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 49 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 13: Giun đũa.

Đề bài 1 Trang 49 SGK Sinh học 7:

Đặc điểm cấu tạo nào của giun đũa khác với sán lá gan ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 49 SGK Sinh học lớp 7:

Sán lá ganGiun đũa
– Cơ thể hình lá, dẹp theo chiều lưng bụng.– Cơ thể thon dài, 2 đầu thon lại.

– Tiết diện ngang hình tròn.

– Các giác bám phát triển.

– Phát triển cơ dọc, cơ vòng, cơ lưng bụng.

– Có lớp vỏ cutincun bọc ngoài cơ thể.

– Cơ dọc phát triển

– Có hai nhánh ruột vừa tiêu hóa vừa dẫn thức ăn nuôi cơ thể, không có hậu môn.– Ống tiêu hóa bắt đầu từ miệng, kết thúc ở hậu môn.
– Sinh sản:

+ Lưỡng tính (có bộ phận đực và cái riêng, có tuyến noãn hoàng).

+ Đẻ 4000 trứng mỗi ngày.

– Sinh sản:

+ Phân tính, tuyến sinh dục đực và cái đều ở dạng ống.

+ Thụ tinh trong, con cái đẻ khoảng 200000 trứng một ngày.

BAIVIET.COM