Giải bài 1 Trang 48 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 1 Trang 48 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước.

Đề bài 1 Trang 48 SGK Lịch sử 4:

Những sự việc nào trong bài thể hiện quyền tối cao của nhà vua?

Lời giải câu 1 Trang 48 SGK Lịch sử lớp 4:

– Mọi quyền hành đều tập trung vào tay vua.

– Vua trực tiếp là Tổng chỉ huy quân đội.

– Vua Lê Thánh Tông bãi bỏ một số chức quan cao cấp nhất như Tướng quốc, Đại tổng quản, Đại hành khiến.

– Giúp việc cho vua có các bộ và các viện.

(BAIVIET.COM)