Giải bài 1 Trang 48 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 1 Trang 48 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (Tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 48 SGK Địa lí 6:

Bình nguyên có mấy loại? Tại sao gọi là bình nguyên bồi tụ?

Lời giải câu 1 Trang 48 SGK Địa lí lớp 6:

Có 2 loại bình nguyên:

– Bình nguyên do phù sa của biển hoặc phù sa sông bồi tụ.

– Bình nguyên do băng hà bào mòn.

Gọi là bình nguyên bồi tụ vì do phù sa bồi đắp thành bình nguyên.

(BAIVIET.COM)