Giải bài 1 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản.

Đề bài 1 Trang 48 SGK Công nghệ 12:

Khi thiết kế mạch điện tử cần thực hiện theo các bước nào?

Lời giải câu 1 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 12:

Có 2 các bước thiết kế mạch điện tử:

1. Thiết kế mạch nguyên lí:

+ Tìm hiểu yêu cầu của mạch thiết kế.

+ Đưa ra một số phương án để thực hiện.

+ Chọn phương án hợp lí nhất.

+ Tính toán, lựa chọn linh kiện cho hợp lí.

2. Thiết kế mạch lắp ráp:

Đảm bảo:

+ Bố trí các linh kiện khoa học và hợp lí.

+ Vẽ đường dây dẫn điện để nối với nhau theo sơ đồ nguyên lí.

+ Dây dẫn không chồng chéo và ngắn nhất.

(BAIVIET.COM)