Giải bài 1 Trang 47 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 47 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 15: ADN.

Đề bài 1 Trang 47 SGK Sinh học 9:

Nêu đặc điểm cấu tạo hoá học của ADN.

Lời giải câu 1 Trang 47 SGK Sinh học lớp 9:

Đặc điểm cấu tạo hoá học của ADN:

– ADN (axit đê ôxiribônuclêic) là một loại axit nuclêic được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N, P.

– ADN thuộc loại đại phân tử, có kích thước lớn, có thể dài tới hàng trăm μm và khối lượng lớn có thể đạt tới hàng chục triệu đơn vị cacbon.

– ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, gồm nhiều đơn phân (A, T, G, X).

– Bốn loại nucl ê ô tit trên liên kết với nhau theo chiều dọc và tùy theo số lượng mà xác định chiều dài của ADN, đồng thời chúng sắp xếp theo nhiều cách khác nhau tạo được vô số loại phân tử ADN khác nhau.

(BAIVIET.COM)