Giải bài 1 Trang 47 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 47 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 14: Bạch cầu – Miễn dịch.

Đề bài 1 Trang 47 SGK Sinh học 8:

Các bạch cầu đã tạo nên những hàng rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 47 SGK Sinh học lớp 8:

Các bạch cầu tạo nên 3 hàng rào phòng thủ để bảo vệ cơ thể là :

– Thực bào do hoạt động của các bạch cầu trung tính và bạch cầu mônô (đại thực bào).

– Tạo kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyên do hoạt động của các bạch cầu limphô B.

– Phá hủy các tế bào đã bị nhiễm bệnh do hoạt động của các bạch cầu limphô T.

BAIVIET.COM