Giải bài 1 Trang 47 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 47 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 14: Thân dài ra do đâu?

Đề bài 1 Trang 47 SGK Sinh học 6:

Trình bày thí nghiệm để biết cây dài ra do bộ phận nào.

Lời giải câu 1 Trang 47 SGK Sinh học lớp 6

Thí nghiệm để biết cây dài ra do bộ phận nào: Gieo một số hạt đậu xanh (đậu tương, đậu đen,…) vào chậu đất ẩm. Chăm sóc bình thường đến khi cây ra lá thứ nhất. Chọn 6 cây có chiều cao tương đối bằng nhau, ngắt ngọn 3 cây. Tiếp tục chăm sóc bình thường. Sau 3 ngày, đo chiều cao thân của 6 cây sẽ thấy cây không bị ngắt ngọn tiếp tục cao lên còn các cây bị ngắt ngọn thì thân không cao lên được. Từ đó cho phép kết luận: thân cây dài ra là do chồi ngọn.

BAIVIET.COM