Giải bài 1 Trang 47 SGK Lịch sử lớp 9

Giải bài 1 Trang 47 SGK Lịch sử lớp 9, phần bài tập Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Đề bài 1 Trang 47 SGK Lịch sử 9:

Hãy nêu lên những xu thế phát triển của thế giới ngày nay.

Lời giải câu 1 Trang 47 SGK Lịch sử lớp 9:

* Tháng 12/1989, Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh, mở ra một thời kì mới trong quan hệ quốc tế:

+ Xuất hiện xu thế hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế.

+ Đang xác lập một Trật tự thế giới mới đa cực, nhiều trung tâm.

+ Các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.

+ Đầu những năm 90 của thế kỉ XX, ở nhiều khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái.

* Xu thế chung của thế giới ngày nay là hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.

(BAIVIET.COM)