Giải bài 1 Trang 47 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 1 Trang 47 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 12: Sự biến đổi chất.

Đề bài 1 Trang 47 SGK Hóa học lớp 8:

Dấu hiệu nào là chính để phân biệt hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lí?

Lời giải câu 1 Trang 47 SGK Hóa học lớp 8:

Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lí là: Hiện tượng hóa học có sự xuất hiện chất mới ; hiện tượng vật lí vẫn giữ nguyên chất ban đầu (nghĩa là chỉ thay đổi về hình dạng, trạng thái….).

(BAIVIET.COM)