Giải bài 1 Trang 47 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 1 Trang 47 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp.

Đề bài 1 Trang 47 SGK Địa lí 9:

Hãy chứng minh rằng cơ cấu công nghiệp nước ta khá đa dạng.

Lời giải câu 1 Trang 47 SGK Địa lí lớp 9:

– Hệ thống công nghiệp nước ta gồm có các cơ sở nhà nước, ngoài nhà nước và các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài.

– Có các ngành công nghiệp thuộc các lĩnh vực.

– Đã hình thành một số ngành công nghiệp trọng điểm: khai thác nhiên liệu, điện; cơ khí, điện tử; hoá chất; vật liệu xây dựng; chế biến lương thực, thực phẩm; …

BAIVIET.COM