Giải bài 1 Trang 46 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11

Giải bài 1 Trang 46 SGK toán Đại số và Giải tích lớp 11, phần bài tập Bài 1: Quy tắc đếm.

Đề bài 1 Trang 46 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm:

a) Một chữ số ?            b) Hai chữ số ?            c) Hai chữ số kháu nhau ?

Lời giải câu 1 Trang 46 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Giai bai 1 Trang 46 SGK Toan Dai so va Giai tich lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)