Giải bài 1 Trang 46 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 1 Trang 46 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 46 SGK Sinh học 10:

Nêu cấu trúc và chức năng của khung xương tế bào.

Lời giải câu 1 Trang 46 SGK Sinh học lớp 10:

+ Cấu trúc: khung xương tế bào được tạo thành từ các vi ống, vi sợi và sợi trung gian.

+ Chức năng:

– Là giá đỡ cơ học cho tế bào, tạo cho tế bào động vật có được hình dạng nhất định.

– Là nơi neo đậu của các bào quan.

– Giúp tế bào di chuyển.

(BAIVIET.COM)