Giải bài 1 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 1 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa – Phần 1.

Đề bài 1 Trang 46 SGK Lịch sử 7:

Nhà Lý đã làm gì để đẩy mạnh sản suất nông nghiệp ?

Lời giải câu 1 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 7:

– Chia ruộng đất công cho nông dân cày cấy và nộp thuế.

– Vua tự cày tịch điền và tế thần Nông.

– Chú trọng khai khẩn ruộng hoang, đào kênh mương, làm thủy lợi.

– Cấm giết trâu bò , bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.

→ Những chính sách đó góp phần làm mùa màng bội thu, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, tạo điều kiện cho thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển.

(BAIVIET.COM)