Giải bài 1 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 1 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 16: Chiến thắng Chi Lăng.

Đề bài 1 Trang 46 SGK Lịch sử 4:

Tại sao quân ta lại chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch?

Lời giải câu 1 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 4:

Vì Chi Lăng là vùng núi đá hiểm trở, đường nhỏ hẹp, khe sâu, rừng cây um tùm. Khi ta dụ được địch vào thì khó có thể thoát ra được.

(BAIVIET.COM)