Giải bài 1 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 1 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật.

Đề bài 1 Trang 46 SGK Công nghệ 11:

Trình bày các nội dung cơ bản của công việc thiết kế.

Lời giải câu 1 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 11:

Những nội dung cơ bản của công việc thiết kế là:

– Điều tra, nghiên cứu yêu cầu của thị trường và nguyện vọng của người tiêu dùng, hình thành ý tưởng và xác định đề tài thiết kế.

– Căn cứ vào mục đích và yêu cầu, thu thập thông tin đề ra phương án thiết kế và tiến hành tính toán lập bản vẽ nhằm xác định hình dạng, kích thước, kết cấu, chức năng sản phẩm.

– Làm mô hình, tiến hành thử nghiệm hoặc chế tạo thử.

– Thẩm định, phân tích, đánh giá phương án thiết kế, nếu cần sửa đổ, cải tiến để được phương án thiết kế tốt nhất.

– Căn cứ vào phương án thiết kế tốt nhất, tiến hành lập hồ sơ kĩ năng (gồm có: bản vẽ tổng thể và chi tiết của sản phẩm, các bản thuyết minh tính toán, các chỉ dẫn về vận hành sử dụng sản phẩm).

(BAIVIET.COM)