Giải bài 1 Trang 45 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 1 Trang 45 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất.

Đề bài 1 Trang 45 SGK Địa lí 6:

Hãy nêu rõ sự khác biệt giữa cách đo độ cao tương đối và cách đo độ cao tuyệt đối.

Lời giải câu 1 Trang 45 SGK Địa lí lớp 6:

Sự khác biệt giữa cách đo độ cao tương đối và cách đo độ cao tuyệt đối.

– Đo độ cao tuyệt đối được tính từ đỉnh núi đến mực nước biển.

– Đo độ cao tương đối được tính từ đỉnh núi đến điểm thấp nhất của chân núi.

(BAIVIET.COM)