Giải bài 1 Trang 44 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 44 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể.

Đề bài 1 Trang 44 SGK Sinh học 8:

Máu gồm những thành phần cấu tạo nào ? Nêu chức năng của huyết tương và hồng cầu.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 44 SGK Sinh học lớp 8:

– Máu gồm huyết tương (55%) và các tế bào máu (45%). Các tế bào máu gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.

– Hồng cầu vận chuyển O2 và CO2.

– Huyết tương duy trì máu ở trạng thái lỏng để lưu thông dễ dàng trong mạch ; vận chuyển các chất dinh dưỡng, các chất cần thiết khác và các chất thải.

BAIVIET.COM