Giải bài 1 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 1 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 15: Nước ta cuối thời Trần.

Đề bài 1 Trang 44 SGK Lịch sử 4:

Em hãy trình bày tình hình nước ta vào cuối thời Trần?

Lời giải câu 1 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 4:

–  Vua quan nhà Trần chỉ mải ăn chơi, vơ vét, bóc lột, không còn quan tâm đến tình hình đất nước.

– Cuộc sống của nhân dân càng thêm cơ cực.

– Nhân dân nổi dậy đấu tranh, một số quan lại bất bình và xin từ chức.

(BAIVIET.COM)