Giải bài 1 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 1 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ.

Đề bài 1 Trang 44 SGK Lịch sử 10:

Trình bày những chính sách của A-cơ-ba và ý nghĩa của nó?

Lời giải câu 1 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 10:

– A-cơ-ba đã thi hành một số chính sách tích cực:

+ Xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết tầng lớp quý tộc, không phân biệt nguồn gốc

+ Xây dựng khối hòa hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự phân biệt sắc tộc và tôn giáo.

+ Tiến hành đo đặc lại ruộng đất và định ra mức thuế mới hợp lí.

+ Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

– Ý nghĩa

+ Tạo điều kiện cho văn há Ấn Độ thế kỉ VII – XII phát triển sâu rộng trên toàn lãnh thổ và có ảnh hưởng ra bên ngoài.

+ Có sự tiếp xúc giao lưu văn hóa phương tây mà người A-rap mang đến. Đồng thời có sự phát hiện nhau giữa hai nền văn minh đặc sắc là Ấn Độ Hin-đu giáo và A-rap Hồi giáo. Sự giao lưu văn hóa Đông – Tây cũng được thúc đẩy.

(BAIVIET.COM)