Giải bài 1 Trang 43 SGK Toán Giải tích lớp 12

Giải bài 1 Trang 43 SGK toán Giải tích lớp 12, phần bài tập Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

Đề bài 1 Trang 43 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số bậc ba sau:

a) y = 2 + 3x – x³ ;     b) y = x³ + 4x² + 4x ;

c) y = x³ + x² + 9x ;     d) y = -2x³ + 5.

Lời giải câu 1 Trang 43 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Giai bai 1 Trang 43 SGK Toan Giai tich lop 12 – Loi giai - Hinh 1

Giai bai 1 Trang 43 SGK Toan Giai tich lop 12 – Loi giai - Hinh 2

Giai bai 1 Trang 43 SGK Toan Giai tich lop 12 – Loi giai - Hinh 3

Giai bai 1 Trang 43 SGK Toan Giai tich lop 12 – Loi giai - Hinh 4

(BAIVIET.COM)