Giải bài 1 Trang 41 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 1 Trang 41 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

Đề bài 1 Trang 41 SGK Địa lí 9:

Hãy sắp xếp các nhân tố tự nhiên và kinh tế – xã hội (được nêu trong bài) tương ứng với các yếu tố đầu vào và đầu ra ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

giai bai 1 trang 41 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu 1 Trang 41 SGK Địa lí lớp 9:

– Các yếu tố đầu vào:

+ Nguyên, nhiên liệu, năng lượng (có thể là các tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu từ nông, lâm, ngư nghiệp hay bán thành phẩm, các chi tiết sản phẩm,… từ các ngành công nghiệp khác, các cơ sở công nghiệp khác).

+ Lao động.

+ Cơ sở vật chất – kĩ thuật.

– Các yếu tố đầu ra:

+ Thị trường trong nước (tiêu dùng của nhân dân, các ngành công nghiệp, các cơ sở công nghiệp có liên quan).

+ Thị trường ngoài nước.

– Yếu tố chính sách tác động đến cả đầu vào, đầu ra, vì vậy có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

BAIVIET.COM