Giải bài 1 Trang 40 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 1 Trang 40 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ.

Đề bài 1 Trang 40 SGK Vật lý lớp 12:

Sóng cơ là gì?

Lời giải câu 1 Trang 40 SGK Vật lý lớp 12:

Sóng cơ là sóng dao động lan truyền trong một môi trường.

(BAIVIET.COM)