Giải bài 1 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 9

Giải bài 1 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 9, phần bài tập Bài 9: Nhật Bản.

Đề bài 1 Trang 40 SGK Lịch sử 9:

Hãy nêu ý nghĩa của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Lời giải câu 1 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 9:

Những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã biến nước Nhật quân phiệt, phong kiến thành nhà nước dân chủ đại nghị kiểu châu Âu, mang lại luồng sinh khí mới đối với các tầng lớp -nhân dân và là một nhân tố quan trọng giúp Nhật Bản phát triển mạnh mẽ.

(BAIVIET.COM)