Giải bài 1 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 1 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê.

Đề bài 1 Trang 40 SGK Lịch sử 4:

Nhà Trần có biện pháp gì và thu được kết quả như thế nào trong việc đắp đê?

Lời giải câu 1 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 4:

Biện pháp:

  • Đặt ra điều lệ mọi người đều phải tham gia đắp đê chống lũ, đê được đắp suốt từ đầu nguồn các con sông lớn đến cửa biển.
  • Hằng năm, khi có lũ lụt, tất cả mọi người đều phải tham gia bảo vệ đê điều.

Kết quả:

  • Hệ thống đê đã hình thành dọc theo sông Hồng và các con sông lớn khác.
  • Hệ thống đê điều này đã góp phần làm giảm lũ lụt, giúp cho nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân được no ấm.

(BAIVIET.COM)