Giải bài 1 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 1 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ.

Đề bài 1 Trang 40 SGK Lịch sử 10:

Tại sao nói thời Gup-ta là thời kì định hình và phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ?

Lời giải câu 1 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 10:

– Đạo Phật tiếp tục được truyền bá khắp Ấn Độ và nhiều nơi. Kiến trúc Phật giáo phát triển (chùa Hang, tượng Phật bằng đá).

– Đạo Hin-đu ra đời và phát triển, thờ bốn vị thần chính. Các công trình kiến trúc thờ thần cũng được xây dựng.

– Chữ viết: từ chữ cổ Brahmi đã nâng lên, sáng tạo và hoàn chỉnh hệ chữ viết Phạn.

– Văn học cổ điển Ấn Độ – văn học Hin-đu mang tinh thần và triết lí Hin-đu giáo rất phát triển.

– Người Ấn Độ đã mang văn hóa, đặc biệt là văn hóa truyền thống, truyền bá ra bên ngoài. Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) là nơi chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của của văn hóa Ấn Độ.

(BAIVIET.COM)