Giải bài 1 Trang 4 SGK toán lớp 5

Giải bài 1 Trang 4 SGK toán lớp 5, phần bài tập Ôn tập: Khái niệm về phân số.

Đề bài 1 Trang 4 SGK toán lớp 5:

a) Đọc các phân số:

Giai bai 1 Trang 4 SGK toan lop 5 - De bai

b) Nêu tử số và mẫu số của từng phân số trên.

Lời giải câu 1 Trang 4 SGK toán lớp 5:

a)
Năm phần bảy;
Hai mươi lăm phần một trăm (hoặc hai mươi lăm phần trăm);
Chín mươi mốt phần ba mươi tám;
Sáu mươi phần mười bảy;
Tám mươi lăm phần nghìn.
b)

Giai bai 1 Trang 4 SGK toan lop 5 - Loi giai

(BAIVIET.COM)