Giải bài 1 Trang 39 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 1 Trang 39 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 8: Quang hợp ở thực vật.

Đề bài 1 Trang 39 SGK Sinh học 11:

Quang hợp ở thực vật là gì? Viết phương trình quang hợp tổng quát.

Lời giải câu 1 Trang 39 SGK Sinh học lớp 11:

* Quang hợp ở thực vật là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbohiđrat và giải phóng ôxi từ khí cacbonic và nước.

* Phương trình tổng quát về quang hợp:

Giai bai 1 Trang 39 SGK Sinh hoc lop 11

(BAIVIET.COM)