Giải bài 1 Trang 39 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 1 Trang 39 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 8: Tế bào nhân thực.

Đề bài 1 Trang 39 SGK Sinh học 10:

Mô tả cấu trúc của nhân tế bào.

Lời giải câu 1 Trang 39 SGK Sinh học lớp 10:

Nhân tế bào phần lớn có hình cầu với đường kính khoảng 5µm được bao bọc bởi hai lớp màng, bên trong là dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (gồm ADN liên kết với prôtêin) và nhân con. Trên màng nhân thường có nhiều lỗ nhỏ.

(BAIVIET.COM)