Giải bài 1 Trang 39 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 39 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 12: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng.

Đề bài 1 Trang 39 SGK Địa lí 7:

Có ba ảnh về các kiểu môi trường của đới nóng, xác định từng ảnh thuộc kiểu môi trường nào ?

giai bai 1 trang 39 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu 1 Trang 39 SGK Địa lí lớp 7:

– Ảnh A là môi trường hoang mạc

– Ảnh B là môi trường nhiệt đới

– Ảnh C là môi trường xích đạo ẩm.

(BAIVIET.COM)